October 11th, 2017

Большинство граждан считают недостаточным качество школьного образования

Большинство граждан (70 процентов) считают недостаточным качество школьного образования для поступления в ВУЗы.
http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/846113-bolshinstvo-grazhdan-schitajut-nedostatochnym-kachestvo-shkolnogo-obrazovanija/